GIZLILIK VE KIŞISEL VERILERI KORUMA POLITIKASI

Hayying Danışmanlık tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Hayying Danışmanlık veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; düzenlenen webinar, seminer/tanıtım/kariyer günleri, ve benzeri faaliyetlerden haberdar edilmesi, tanıtılması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, ses, görüntü, video kaydı, fotoğraf, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Hayying Danışmanlık tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum. KVK Kanunu’nda tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.